Ciclurile de 7 ani ale vieţii omului!

De la naştere până la 7 ani

Există o puternică legătură cu mama. Are loc cunoaşterea lumii pe orizontală şi dezvoltarea simţurilor. Primele senzaţii sunt mirosul mamei, laptele mamei, vocea mamei, căldura mamei, săruturile mamei… Această perioadă se sfârşeşte de regulă prin ieşirea din cochilia protectoare a mamei şi cunoaşterea lumii reci din afară.

De la 7 la 14 ani

Se formează o legătură puternică între copil şi tată şi începe cunoaşterea lumii pe verticală. Are loc formarea personalităţii, iar tatăl devine cel mai fidel aliat pentru cunoaşterea lumii din afara celulei familiei. Copilul o iubeşte pe mama, dar pe tata îl adoră.

De la 14 la 21 de ani

Are loc revolta împotriva societăţii şi cunoaşterea materiei. Se formează intelectul şi începe criza adolescentină. Apare dorinţa de a schimba lumea şi de a distruge ordinea existentă. Adolescentul atacă celula familiei şi societatea în general şi este pasionat de tot ce exprimă revolta: muzica tare, relaţiile romantice, tendinţa spre independenţă, legăturile cu grupurile sociale marginale, valorile anarhiste, negarea sistematică a vechilor valori. Perioada se încheie prin părăsirea celulei familiei.

De la 21 la 28 de ani

Are loc integrarea în societate şi potolirea după revoltă. Suferind eşec în dorinţa de a schimba lumea, omul se integrează în ea, dorind mai întâi să fie calitativ mai bun decât predecesorii săi. Omul caută un loc de muncă mai bun decât al părinţilor şi un loc mai bun pentru viaţă. Are loc încercarea de a crea o familie mai fericită decât cea a părinţilor. Se începe întemeierea propriei celule familiale, perioada luând sfârşit de regulă odată cu căsătoria.

În acest moment omul şi-a îndeplinit misiunea, şi-a încheiat legătura cu prima celulă protectoare a familiei.

Sfârşitul primului cadran de 4×7 ani.

După primul cadran de 4×7 ani, care ia sfârşit odată cu întemeierea propriei familii, omul trece în cadranul al doilea al ciclurilor de 7 ani.

De la 28 la 35 de ani

Are loc formarea cuibului familial. Apare proprietatea comună: locuinţă, maşină. Se nasc copiii, iar valorile încep să se acumuleze în interiorul celulei. Însă dacă primele 4 cicluri nu au fost trecute cu succes, s-ar putea ca familia să se destrame. Dacă relaţiile cu mama nu au fost cuvenite, ea va fi o povară pentru ginere/noră. Dacă acelaşi fenomen a avut loc în relaţia cu tata, el se va implica în treburile interne ale tinerei familii, provocând conflicte. Dacă nu a avut loc revolta împotriva societăţii, există riscul ca el să apară acum, într-un moment foarte nepotrivit. În această perioadă au loc evenimente cruciale: divorţ, concediere de la serviciu, depresie etc.

De la 35 la 42 de ani

Totul începe de la zero. După criza precedentă omul, învăţând din fostele greşeli, începe să reconstruiască a doua celulă familială, să o întărească şi să o preţuiască. Are loc revizuirea relaţiilor cu familia, cu părinţii.

Persoanele divorţate încep să-şi caute amanţi/amante, cu ajutorul cărora încearcă să recupereze darurile unei familii adevărate. Şi relaţiile cu societatea sunt revizuite. Locul de muncă nu se mai caută după criteriul remunerării, ci după cât este de interesant sau cât de mult timp liber oferă.

De la 42 la 49 de ani

Are loc cucerirea societăţii. Imediat ce a doua celulă este fortificată, omul începe să simtă plinătatea vieţii în căsnicie, în relaţia cu copiii, la serviciu etc. Această victorie generează două tipuri noi de comportament.

Dacă omul pune accent pe bunăstarea materială, atunci apar mai mulţi bani, mai mult confort, mai multă putere. Dacă, însă, accentul se pune pe latura sufletească, atunci are loc făurirea autentică a personalităţii. Această perioada se sfârşeşte printr-o criză de autoidentificare şi de întrebări existenţiale: cine sunt eu, pentru ce exist, care este menirea mea, cum să-mi împlinesc rostul în afara bunurilor materiale?

De la 49 la 56 de ani

Începe creşterea duhovnicească. Trecut prin viaţă, omul începe să pună accent pe valorile nemateriale şi să caute creşterea şi apropierea de lucrurile veşnice. Dacă se face cu dedicaţie şi sinceritate, această căutare nu va avea limite şi va continua până la sfârşitul vieţii.

Sfârşitul celui de-al doilea cadran de 4×7 ani.

NB1: viaţa omului continuă în aceleaşi cicluri de 7 ani, dar de regulă la un alt nivel şi o altă profunzime, chiar dacă abordează aceleaşi probleme şi aceleaşi întrebări.

NB2: uneori oamenii încearcă să evite treapta duhovnicească din frica de a nu putea face faţă inevitabilului sfârşit al vieţii. În acest demers ei uneori distrug ceea ce au zidit până atunci, dorind să treacă din nou prin fazele anterioare.

1